Sprzedaż statku Oceanograf - 2 | Serwis główny UG

Sprzedaż statku Oceanograf - 2

UNIWERSYTET GDAŃSKI

ogłasza przetarg na sprzedaż statku Oceanograf - 2

        

Cena wywoławcza wynosi: 616.000,00 zł. (netto)

Wadium w kwocie: 20.000,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto: PEKAO S.A. IV/O GDAŃSK 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 04.08.2017 r.

Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacji nt. sprzedaży statku znajdują się na stronie internetowej:  http://ug.edu.pl/sprzedaz_statku

 

Pisemne oferty, zgodne z warunkami określonymi w „Regulaminie i Informacji dotyczącej przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż statku Oceanograf-2”, zamieszczonym pod adresem: http://ug.edu.pl/sprzedaz_statku, należy składać do dnia 08.08.2017 r. do godz. 12.00 na adres: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. nr 303 z dopiskiem ”Przetarg Statek Oceanograf-2”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 lub (58) 523-23-29 w godz. 10.00–14.00 lub osobiście w/w miejscu.

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
Plik regulamin_statek_zdnia_23.06.2017_r.docx51.55 KB
Oceanograf - 2 - zdjęcie 1Oceanograf - 2 - zdjęcie 2Oceanograf - 2 - zdjęcie 3Oceanograf - 2 - zdjęcie 4Oceanograf - 2 - zdjęcie 5Oceanograf - 2 - zdjęcie 6Oceanograf - 2 - zdjęcie 7