Dotyczy prób odbiorowych oraz testów systemu kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. | Serwis główny UG

Dotyczy prób odbiorowych oraz testów systemu kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie.

Komunikat

dotyczący prób odbiorowych oraz  testów systemu kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie.

 

W dniach od 17 lipca 2017 r. będą wykonywane próby odbiorowe oraz końcowe testy działania całego systemu kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie.

Przed oddaniem do użytkowania Wykonawca systemu kontroli wjazdu pod nadzorem Zamawiającego musi przeprowadzić próby odbiorowe, testy związane z prawidłową pracą zamontowanych pętli wjazdowych i wyjazdowych, kolumn szlabanowych, systemu komunikacji głosowej „interkomowej”, systemu monitoringu i rejestracji zdarzeń.

 

W związku z powyższym będą zamykane wszystkie lub pojedyncze wjazdy na bramach.

 

UWAGA !!!

 

W tych dniach przejazd przez zapory szlabanowe będzie odbywał się automatycznie po najechaniu na pętle indukcyjną wjazdową, która znajduje się w odległości około 2-3 metrów od ramienia szlabanu. Dojeżdżając do zapory szlabanowej należy zwolnić lub/i zatrzymać się najazd na pętle spowoduje automatyczne podniesienie ramienia szlabanu i umożliwi przejazd pojedynczego auta.

Jeżeli zapora szlabanowa nie otworzy się automatycznie, należy się zatrzymać i przez domofon zainstalowany na wyspie przy kolumnie szlabanowej porozumieć się z Operatorem Obsługi Systemu Parkingowego, który pokieruje dalszym postępowaniem.

Zapora zamyka się natychmiast po przejeździe jednego samochodu. Próba jednoczesnego przejazdu dwóch samochodów zakończy się uszkodzeniem drugiego samochodu oraz zapory szlabanowej. Za spowodowane szkody odpowiada sprawca.

 

Za utrudnienia w korzystaniu z wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie w tych dniach przepraszamy.

 

                                                                                              Komisja Odbiorowa.