KOMUNIKAT REKTORA UG dotyczący dni wolnych od pracy w 2018 roku | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

KOMUNIKAT REKTORA UG dotyczący dni wolnych od pracy w 2018 roku

KOMUNIKAT REKTORA UG
dotyczący dni wolnych od pracy w 2018 roku

Uprzejmie informuję, że dni 2 i 4 maja, 1 czerwca, 2 listopada, 24 grudnia 2018 roku dla pracowników administracji centralnej, którzy nie złożą za te dni wniosków urlopowych, wyznacza się jako dni wolne od pracy „do odpracowania”.

W związku z powyższym w celu ich odpracowania wyznacza się odpowiednio dodatkowe dni pracy w terminach:

  • - za 2 maja 2018 roku wyznacza się dzień 12 maja 2018 roku,
  • - za 4 maja 2018 roku wyznacza się dzień 19 maja 2018 roku,
  • - za 1 czerwca 2018 roku wyznacza się dzień 16 czerwca 2018 roku,
  • - za 2 listopada 2018 roku wyznacza się dzień 17 listopada  2018 roku,
  • - za 24 grudnia 2018 roku wyznacza się dzień 15 grudnia 2018 roku.

Ponadto informuję iż zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy dzień 2 stycznia 2018 roku dla pracowników administracji centralnej wyznacza się jako dzień wolny od pracy za przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 roku Święto Trzech Króli.

W uzasadnionych przypadkach dzień pracy do odpracowania może być wyznaczony w innych terminach niż wskazane powyżej na zasadach określonych przez kierownika jednostki organizacyjnej w porozumieniu z pracownikiem.

W stosunku do pracowników zatrudnionych na wydziałach, w jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i ogólnouczelnianych decyzję o dniu wolnym od pracy i terminie jego odpracowania podejmują dziekani wydziałów i kierownicy tych jednostek.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny


Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej =>

ZałącznikWielkość
PDF icon dni_wolne_2018r.pdf220.35 KB
PDF icon ustawa_12_listopada.pdf293.95 KB