Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

 

Niniejszym informujemy Państwa, że począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku zmianie ulega średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych i wynosi 4,3117.

 

Zmiana kursu złotego, jak i nowe wysokości progów unijnych znajdują się w komunikacie Urzędu Zamówień Publicznych:  https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/nowe-rozporzadzenia-ws.-kwot-progowych-w-zamowieniach-publicznych