fbpx Komunikat dot. Pełnomocnika Rektora UG ds. przeciwdziałania mobbingowi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Komunikat dot. Pełnomocnika Rektora UG ds. przeciwdziałania mobbingowi

Komunikat dot. Pełnomocnika Rektora UG ds. przeciwdziałania mobbingowi

Dyżur 2 marca nie odbędzie się.                                                                                  

 

KOMUNIKAT

 

W związku z powołaniem Pani dr hab. Magdaleny Błażek z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych na Pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi – informuję, iż Pani Doktor dyżuruje w budynku administracyjnym w Gdańsku przy ul Bażyńskiego 1a w pokoju nr 313.
Dyżury od 9 marca 2020 roku odbywają się w poniedziałki w godzinach 13.30-15.00.

Przypominam, iż w Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w prowadzona zarządzeniem nr 104/R/17Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 października 2017 roku. Treść zarządzenia dostępna jest na stronie:
http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3292

Skargi, sporządzone według wzoru załączonego do niniejszego komunikatu należy składać do Biura Organizacji i Legislacji w zamkniętych kopertach z dopiskiem „skarga w sprawie o mobbing”. Przypominam, iż skargi anonimowe pozostaną bez rozpoznania.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
 

ZałącznikWielkość
Plik Skarga - wzór 15.73 KB