fbpx Komunikat dot. Pełnomocnika Rektora UG ds. przeciwdziałania mobbingowi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Komunikat dot. Pełnomocnika Rektora UG ds. przeciwdziałania mobbingowi

Komunikat dot. Pełnomocnika Rektora UG ds. przeciwdziałania mobbingowi

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Dyżur 2 marca nie odbędzie się.                                                                                  

 

KOMUNIKAT

 

W związku z powołaniem Pani dr hab. Magdaleny Błażek z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych na Pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi – informuję, iż Pani Doktor dyżuruje w budynku administracyjnym w Gdańsku przy ul Bażyńskiego 1a w pokoju nr 313.
Dyżury od 9 marca 2020 roku odbywają się w poniedziałki w godzinach 13.30-15.00.

Przypominam, iż w Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w prowadzona zarządzeniem nr 104/R/17Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 października 2017 roku. Treść zarządzenia dostępna jest na stronie:
http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3292

Skargi, sporządzone według wzoru załączonego do niniejszego komunikatu należy składać do Biura Organizacji i Legislacji w zamkniętych kopertach z dopiskiem „skarga w sprawie o mobbing”. Przypominam, iż skargi anonimowe pozostaną bez rozpoznania.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
 

ZałącznikWielkość
Plik Skarga - wzór 15.73 KB