Komunikat dot. Pełnomocnika Rektora UG ds. przeciwdziałania mobbingowi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Komunikat dot. Pełnomocnika Rektora UG ds. przeciwdziałania mobbingowi

                                                                                     Gdańsk, 08.01.2018 r.

 

KOMUNIKAT

 

W związku z powołaniem Pani dr Magdaleny Błażek z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych na Pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi – informuję, iż Pani Doktor będzie dyżurowała w budynku administracyjnym w Gdańsku przy ul Bażyńskiego 1a w pokoju nr 313 w poniedziałki od 11:00 – 13:00.

Przypominam, iż w Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w prowadzona zarządzeniem nr 104/R/17Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 października 2017 roku. Treść zarządzenia dostępna jest na stronie:
http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3292

Skargi, sporządzone według wzoru załączonego do niniejszego komunikatu należy składać do Biura Organizacji i Legislacji w zamkniętych kopertach z dopiskiem „skarga w sprawie o mobbing”. Przypominam, iż skargi anonimowe pozostaną bez rozpoznania.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Urlop wypoczynkowy Pełnomocnika:
12.06-9.09. oraz 11.09.-24.09.2018 roku.

 

ZałącznikWielkość
Plik Skarga - wzór 15.73 KB