fbpx Informacja Działu Zamówień Publicznych UG w sprawie zawarcia umowy na sukcesywną dostawę książek zagranicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Działu Zamówień Publicznych UG w sprawie zawarcia umowy na sukcesywną dostawę książek zagranicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Działu Zamówień Publicznych UG w sprawie zawarcia umowy na sukcesywną dostawę książek zagranicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Sukcesywna dostawa książek zagranicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. Umowa obowiązuje do 09.07.2020r.

 

KOMUNIKAT

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że przeprowadził przetarg na sukcesywną dostawę książek zagranicznych w wersji drukowanej lub elektronicznej lub w formie audiobooka, z zakresu literatury naukowej, popularnonaukowej i literatury pięknej, który skierowany jest do wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr A120-211-59/18/SS, została zawarta umowa z Wykonawcą:

 

ABE-IPS Sp. z o.o.,
z siedzibą: 00-855 Warszawa, ul. Grzybowska 37A
 

Wysokość rabatu, udzielonego przez Wykonawcę, od ceny katalogowej sugerowanej przez Wydawcę, wynosi 29,9 %.

W sprawie bezpośredniej realizacji umowy przedstawicielem po stronie Wykonawcy jest:

p. Kamila Wirkus tel.  608 520 298,

e-mail: kamila.wirkus@abe.pl

Pracownik zainteresowany zakupem książki(ek) powinien mieć zapewnione źródło finansowania i jest zobowiązany do złożenia stosownego zapotrzebowania - do pobrania w wersji elektronicznej  (w załącznikach).

Zapotrzebowanie należy odpowiednio wypełnić, podpisać i przesłać do ww. przedstawiciela  Wykonawcy w formie elektronicznej.

 

Faktury należy opracować w następujący sposób:

Zamówienie publiczne nr A120-211-59/18/SS
Przetarg nieograniczony
Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych
……………………………………………………
(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)

Do faktury należy dołączyć kopię wysłanego zapotrzebowania.

ZałącznikWielkość
PDF icon oferta-abe.pdf743.4 KB
PDF icon umowa.pdf4.22 MB
Microsoft Office document icon zapotrzebowanie_ksiazki_2018.doc42.5 KB
PDF icon aneks_nr_1_do_umowy_abe-ips.pdf690.54 KB