Oferta grantowa od DAAD na rok 2019/2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Oferta grantowa od DAAD na rok 2019/2020

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2018 r. Oferta dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Zgodnie z informacjami DAAD w ofercie konkursowej zaplanowane są:

  • stypendia dla studentów i absolwentów;
  • stypendia dla doktorantów i młodych naukowców;
  • stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich;
  • stypendia dla byłych stypendystów.

Nowością w ofercie konkursowej są:

  • Stypendia na pobyty badawcze - studia doktoranckie w trybie cotutelle;
  • Stypendia na pobyty badawcze - studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej;
  • Bilateralna wymiana naukowców.

Szczegółowe informacje o ofercie stypendialnej DAAD na rok akademicki 2019/2020 dostępne są w folderze informacyjnym przygotowanym przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (po kliknięciu w link, otworzy się nowa strona) oraz na stronie internetowej DAAD.

Źródło: www.granty-na-badania.com