Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca podpisania umowy na świadczenie usług autokarowego przewozu osób | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca podpisania umowy na świadczenie usług autokarowego przewozu osób

KOMUNIKAT – KRAJOWE PRZEWOZY AUTOKAROWE

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że przeprowadzono postępowanie przetargowe na sukcesywne świadczenie usług przewozu autokarowego dla  Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamówienie skierowane jest do wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr A120-211-126/18/RR, została zawarta umowa z firmą:

Bożena Krawczyk, Usługi Hotelarskie – Pokoje Gościnne „Kubuś” ,

84-360 Łeba  ul. Bolesława Chrobrego 8

                                         
W sprawie bezpośredniej realizacji umowy przedstawicielem po stronie Wykonawcy jest:

Przemysław  Krawczyk, tel. : 508 175 421 , biuro@przewozykubus.pl

 

Upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej, zainteresowany usługą w zakresie niniejszego postępowania, powinien mieć zapewnione źródło finansowania i jest zobowiązany do złożenia stosownego zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej poniżej komunikatu (w załącznikach). Zapotrzebowanie należy odpowiednio wypełnić, podpisać i przesłać do Wykonawcy (kopia do wiadomości Działu Administracji i Transportu, Sekcja ds. Transportu: w.pluta@ug.edu.pl ).

Uwaga: Należy szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy oraz strukturą cennika. Planując wyjazd należy wziąć pod uwagę wielkość autokaru, czas dyspozycji, trasę przewozu od chwili wyjazdu do powrotu (ilość przejechanych kilometrów wyznacza ostateczną stawkę z cennika).

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z osobą nadzorującą współpracę z przewoźnikiem Panem Waldemarem Pluta, Działa Administracji i Transportu, tel. 58 523 23 29, e-mail: w.pluta@ug.edu.pl

Faktury należy opracować w następujący sposób:

Zamówienie publiczne nr  A120-211-126/18/RR

Przetarg nieograniczony
Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych
……………………………………………………
(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)


Faktury za wykonane usługi w pierwszej kolejności trafiały będą do Działu Administracji i Transportu, Sekcja ds. Transportu, celem weryfikacji i rejestracji, następnie przekazywane będą do dalszego opracowania do jednostki na rzecz której realizowane było zlecenie.
 

ZałącznikWielkość
PDF icon umowa_kubus.pdf6.61 MB
Plik cennik_kubus_2018.xlsx14.87 KB
Plik zamowienie_protokol_autokary.docx24.43 KB