Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca podpisania umowy na sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca podpisania umowy na sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca podpisania umowy na sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że przeprowadził przetarg na sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa nr A120-211-98/18/MR z Wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz

ul. Nowodworcowa 11/1

81-581 Gdynia

Pracownicy zainteresowani zakupem odczynników powinni mieć zapewnione źródło finansowania i są zobowiązani do złożenia stosownego zapotrzebowania - do pobrania w wersji elektronicznej  (w załącznikach).

Zamówienia prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

  1. P. Monika Zarzycka – e-mail: monika.zarzycka@ug.edu.pl, tel. wew. 5267
  2. P. Joanna Jętczak – e-mail: joanna.cichocka@ug.edu.pl, tel. wew. 5267

 

Faktury należy opracować w następujący sposób:

Zamówienie publiczne nr A120-211-98/18/MR
Przetarg nieograniczony
Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych
……………………………………………………
(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)

 

 

W opisie faktury  należy bezwzględnie wskazać datę kiedy zamówienie zostało zrealizowane przez Wykonawcę  (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem).

Do faktury należy dołączyć podpisany protokół odbioru ze wskazaniem daty odbioru towaru.

   

 

Załączniki: 

ZałącznikWielkość
PDF icon umowa_98.pdf8.81 MB
Plik zapotrzebowanie_vinc18.docx88.33 KB
Plik form_cenowo-przedmiotowy_vinc.ods32.7 KB