fbpx Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca podpisania umowy z firmą VWR International Sp. z o.o. na sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca podpisania umowy z firmą VWR International Sp. z o.o. na sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca podpisania umowy z firmą VWR International Sp. z o.o. na sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca podpisania umowy na sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że przeprowadził przetarg na sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa nr A120-211-24/18/RR z Wykonawcą:

VWR International  Sp. z o.o.

80-175 Gdańsk  ul.Limbowa 5

Pracownicy zainteresowani zakupem odczynników powinni mieć zapewnione źródło finansowania i są zobowiązani do złożenia stosownego zapotrzebowania - do pobrania w wersji elektronicznej  (w załącznikach).

Zamówienia prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

Pan Mariusz Musiał – mariusz.musial@ug.edu.pl

Tel. (58) 523 5264 

Faktury należy opracować w następujący sposób:

Zamówienie publiczne nr A120-211-24/18/RR
Przetarg nieograniczony
Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych
……………………………………………………
(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)

W opisie faktury  należy bezwzględnie wskazać datę kiedy zamówienie zostało zrealizowane przez Wykonawcę  (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem).

Do faktury należy dołączyć podpisany protokół odbioru ze wskazaniem daty odbioru towaru.

   

 

Załączniki: 

ZałącznikWielkość
PDF icon umowa.pdf502.43 KB
Plik zapotrzebowanie.docx88.37 KB
Plik oferta_vwr.xlsx14.97 KB