Konkurs kompozytorski na fanfarę wokalną | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Konkurs kompozytorski na fanfarę wokalną

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Fanfara wokalna chór

Zapraszamy do udziału w konkursie na skomponowanie fanfary wokalnej dla Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest powstanie utworu chóralnego o charakterze marszowo-fanfarowym, który będzie wykonywany przez Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs adresowany jest do kompozytorów bez ograniczenia wieku i narodowości. Utwór powinien być skomponowany na chór mieszany 4 głosowy – bez tekstu słownego o znaczeniu semantycznym (warstwa tekstowa sylabiczna asemantyczna), utrzymany w metrum parzystym, o charakterze dostojnego marsza. Czas trwania 20-30 sek. Wskazanym jest by forma umożliwiała dowolną ilość powtórzeń oraz zakończenie w dowolnym miejscu.

Na konkurs mogą być zgłaszane tylko kompozycje wcześniej niepublikowane i niewykonywane, będące efektem indywidualnej pracy twórczej kompozytora, wolne od wad prawnych i nienaruszające praw osób trzecich.

Organizator przewiduje jedną nagrodę finansową w wysokości 3000 PLN

Organizatorem konkursu jest:
Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR
Uniwersytet Gdański
Ul. Wita Stwosza 58 p.109
80-952 Gdańsk

TERMINY
31 grudnia 2018 – ostateczny termin nadsyłania prac – decyduje data wpływu na adres organizatora.

luty 2019 - wyłonienie laureata i ogłoszenie wyniku.
 20 marca 2019- prawykonanie kompozycji podczas Święta Uniwersytetu.