fbpx Komunikat Komisji do spraw ustalenia udziału w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich części wynagrodzenia za prace o charakterze twórczym, podlegające ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 26 października 2018 roku | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Komunikat Komisji do spraw ustalenia udziału w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich części wynagrodzenia za prace o charakterze twórczym, podlegające ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 26 października 2018 roku | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Komunikat Komisji do spraw ustalenia udziału w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich części wynagrodzenia za prace o charakterze twórczym, podlegające ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 26 października 2018 roku

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

 

 

Komunikat Komisji do spraw ustalenia udziału w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich części wynagrodzenia za prace o charakterze twórczym, podlegające ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 26 października 2018 r.

 

Mając na uwadze:

  1. niekorzystny od 1 stycznia 2018 r. stan prawny dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowiskach dydaktycznych, którym po wprowadzeniu zmian w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zm. zaprzestano ich stosowania
  2. oraz uwzględniając obecnie obowiązujący stan prawny poparty stanowiskiem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażonym w piśmie do Ministra Finansów z dnia 2 października 2018 r.,

przywraca się prawo do korzystania ze zwiększonych kosztów uzyskania przychodu za wykonywanie prac o charakterze twórczym.

W związku z powyższym Dział Płac na podstawie złożonych aneksów, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc listopad i grudzień uwzględni 50% koszty uzyskania przychodów nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowiskach dydaktycznych. Jednocześnie Dział Płac w Informacji PIT-11 za 2018 rok, na podstawie złożonej przez Państwa Indywidualnej Karty Dokumentacji Czynności Podlegających Prawu Autorskiemu wykaże zwiększone koszty uzyskania przychodu za cały rok podatkowy, co pozwoli na odzyskanie nadpłaconych zaliczek z urzędu skarbowego w rozliczeniu rocznym.

Jednocześnie informuję, że w sprawie składania aneksów dotyczących zwiększonych kosztów uzyskania przychodu na 2019 rok zostanie wydany odrębny komunikat.

 

 

Przewodniczący Komisji

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

ZałącznikWielkość
PDF icon Komunikat Komisji204.58 KB