Terminy wypłat stypendiów w I semestrze roku akademickiego 2018/2019 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Terminy wypłat stypendiów w I semestrze roku akademickiego 2018/2019

Terminy wypłat stypendiów w I semestrze roku akademickiego 2018/2019:
 

1.   15 listopad 2018 r. (wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, zapomóg z wyrównaniem za październik)
2.   17 grudzień 2018 r.(wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych i zapomóg za miesiąc bieżący oraz stypendium Rektora z wyrównaniem za październik i listopad)
3.   15 styczeń 2019 r.
4.   15 luty 2019 r.

 

Świadczenia socjalne wypłacane są jedynie przelewem na konto, które należy podać we wniosku lub w dziekanacie odpowiedniego wydziału.