BioLAB - staże dla studentów w USA | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

BioLAB - staże dla studentów w USA

Do 1 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu BioLAB. Program BioLAB to roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych.

Program BioLAB to program pozwalający studentom nauk biologiczno-chemicznych na odbycie rocznego stażu w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:

 • University of Virginia, Charlottesville
 • University of Chicago, Chicago
 • University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
 • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma.

Program BioLAB to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. Oprócz tego uczestnicy Programu otrzymują:

 • stypendium w wysokości $26 500 – $28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne
 • pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student)
 • przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników komisji oraz absolwentów programu
 • w przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podróży.

Stypendium przeznaczone jest dla osób, które:

 • są studentami ostatniego roku studiów licencjackich/inżynieryjnych lub studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i podczas całego czasu trwania programu będą posiadać aktywny status studenta,
 • studiują kierunek biologiczny (np. biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja),
 • znają język biegle angielski w mowie i piśmie, szczególnie w aspekcie dotyczącym języka naukowego (formalny egzamin mile widziany, ale nie jest konieczny),
 • mają zamiłowanie do pracy badawczej i doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • posiadają średnią ocen z całego toku studiów min. 4,0.

Informacje o tym jak aplikować znajdują się tutaj: https://www.fulbright.edu.pl/biolab.