Komunikat Działu Płac w sprawie terminów wypłat oraz składania Indywidualnych Kart Dokumentacji Czynności Podlegających Prawu Autorskiemu za rok 2018 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Komunikat Działu Płac w sprawie terminów wypłat oraz składania Indywidualnych Kart Dokumentacji Czynności Podlegających Prawu Autorskiemu za rok 2018

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

W związku z nowelizacją  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która skróciła okres przygotowania i przesłania  do urzędów skarbowych informacji PIT 11 oraz PIT 8C za 2018 rok z 28 lutego na 31 stycznia 2019 roku oraz niekorzystnym dla celów rozliczeniowych rozłożeniem dni świątecznych w miesiącu grudniu  informuję, że Indywidualną Kartę Dokumentacji  Czynności Podlegających Prawu Autorskiemu za rok 2018 należy przekazać do Działu Płac w nieprzekraczalnym  terminie do dnia  4 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie w związku z powyższym informuję,  że  ulegnie zmianie termin wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych w miesiącu grudniu 2018 roku oraz w styczniu 2019 roku, a mianowicie:

  1. w miesiącu grudniu 2018 realizacja wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych zarówno finansowanych z projektów NCN, NCBiR,  jak i wszystkich pozostałych źródeł odbędzie się tylko w jednym terminie tj. 17 grudnia  2018 roku.

Termin składania rachunków z tytułu tych umów upływa z dniem 5 grudnia  2018 roku.

  1.  w miesiącu styczniu 2019 realizacja wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych  odbędzie się w dwóch terminach:
  • Pierwszy termin – 17 styczeń 2019 roku dotyczyć będzie  rachunków grudniowych, zarówno finansowanych z projektów NCN, NCBiR,  jak
    i wszystkich pozostałych źródeł, które będą stanowiły koszty roku 2018.

Termin składania rachunków i umów do tej wypłaty upływa z dniem 7 stycznia 2019 roku.

  • Drugi termin – 30 styczeń 2019 roku dotyczyć będzie rachunków, które wejdą  w koszty 2019 roku.

Termin składania rachunków i umów do tej wypłaty upływa z dniem 10 stycznia 2019 r.