Przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia na wybitne osiągnięcia w nauce:

1. p. Tomasz Grzegórski - student II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku "podatki i doradztwo podatkowe",

2. p. Łukasz Ziental - student  V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo",

3. p. Aleksandra Szydzik - studentka V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo",

4. p. Piotr Bereznowski - student V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku "psychologia",

5. p. Wiktor Wróbel - student V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku "psychologia",

6. p. Krzysztof Orłowski - student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku "informatyka i ekonometria",

7. p. Paweł Stożyński - student III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku "informatyka i ekonometria",

8. p. Agnieszka Piotrowska-Kirschling - studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku "chemia",

9. p. Adrian Szczepaniak - student I roku studiów drugiego stopnia na kierunku "biotechnologia",

10. p. Weronika Babińska - studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku "biotechnologia",

11. p. Estera Rintz - studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku "biologia medyczna",

12. p. Łukasz Grabowski - student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku "biologia medyczna",

13. p. Michał Puchalski - student II roku studiów drugiego stopnia na kiernku "biologia",

14. p. Zuzanna Cyske - studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku "biologia",

15. p. Patrycja Płońska - studentka III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku "oceanografia",

16. p. Izabela Pałka - studentka III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku "oceanografia",

17. p. Aleksandra Melzacka - studentka II roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku "psychologia",

18. p. Michał Siess - student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku "finanse i rachunkowość",

19. p. Karolina Pierzynowska - doktorantka IV roku studiów doktoranckich w dziedzinie nauk biologicznych.

Stypendia przyznawane są na rok akademicki i wypłacane jednorazowo. Wysokość stypendium wynosi 15 000 zł w przypadku studentów i 25 000 zł w przypadku doktorantów.