Informacja dla pracowników dotycząca składania założeń do Planu zamówień na 2019 rok. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja dla pracowników dotycząca składania założeń do Planu zamówień na 2019 rok.

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Informacja dla pracowników dotycząca składania założeń do Planu zamówień na 2019 rok.

 

Szanowni Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego,

 

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie przypomina i informuje, że zgodnie z zarządzeniem 10/K/17 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego, w sprawie Planu Zamówień Publicznych UG na 2019 rok i kolejne, Kierownicy jednostek organizacyjnych UG zobowiązani są, wzorem lat poprzednich, do opracowania założeń do planu i wpisania ich w Portal Intranetowy  do dnia 31 stycznia 2019r.

 

System Planowania Zamówień Uniwersytetu Gdańskiego na 2019 rok umieszczony został w Portalu Intranetowym Uniwersytetu Gdańskiego (analogicznie jak rejestr do 30 tyś. euro) pod adresem: https://pi.ug.edu.pl  (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox) .

 

Dla prawidłowego złożenia założeń do planu, z dostępnej listy źródeł finansowania, wybrać należy właściwe dla danej kategorii pozycji planu. W przypadku gdy dla danej kategorii planu posiadacie Państwo kilka źródeł finansowania, wartość planu w danej kategorii, należy rozbić na wiele źródeł  finansowania.

Portal Intranetowy posiada bazę osób upoważnionych z poprzedniego  roku, w związku z tym jedynie w przypadku zmian, w celu nadania uprawnień nowym osobom do systemu, proszę o przesłanie w treści e-mail: imienia i nazwiska oraz nazwy jednostki organizacyjnej osoby upoważnionej, która w Państwa imieniu będzie dokonywała wpisów do systemu opracowanych założeń planowanych ilości,  wartości oraz terminu realizacji planu dla danej jednostki organizacyjnej UG, na adres: jacek.jetczak@ug.edu.pl ,  zastępcy kierownika DZP Pana Jacka Jętczaka.

Jacek Jętczak 

Zastępca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

Kierownik Sekcji Realizacji Umów

Uniwersytet Gdański

 

Uwaga

Dla wprowadzenia do Portalu Intranetowego uprawnień dla nowo upoważnionych osób, prosi się te osoby o wcześniejsze wejście do Portalu Intranetowego i rejestrowanie się loginem i hasłem jak w przypadku logowania do Portalu Pracowniczego. System odnotuje dane Pracownika i przygotuje do nadania uprawnień.