Zgłaszanie kandydatur obywateli Ukrainy do Nagrody im. Iwana Wyhowskiego. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zgłaszanie kandydatur obywateli Ukrainy do Nagrody im. Iwana Wyhowskiego.

15 stycznia 2019 r upływa termin zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Iwana Wyhowskiego. Nagroda ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie , uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą. Laureat Nagrody część swojego pobytu naukowego będzie mógł odbyć na Uniwersytecie Gdańskim. Więcej informacji na https://studium.uw.edu.pl/nagrodystaze/nagroda-im-iwana-wyhowskiego/nabo...