Komunikat Działu Płac dotyczący PIT-u 11 za 2018 rok | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Komunikat Działu Płac dotyczący PIT-u 11 za 2018 rok

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na Portalu Pracownika UG został udostępniony PIT 11 za 2018 rok.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności proszę o ich zgłoszenie osobiście w Dziale Płac lub na adres e-mail: dzialplac@ug.edu.pl   w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  13-02-2019 r.

Na Portalu Pracownika została także umieszczona Informacja Roczna o pobranych składkach na ubezpieczenia społeczne oraz o wypłaconych świadczeniach z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w 2018 roku.

                                                                                                                                Jolanta Moś
                                                                                                                                Z-ca Dyrektora
                                                                                                                                CZZL
                                                                                                                                Kierownik Działu Płac