Sprzedaż nieruchomości przy ul. Legionów 9 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Legionów 9

UNIWERSYTET GDAŃSKI

ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości:

 
w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Legionów 9, obręb nr 43, KW nr GD1G/00064955/8.
 
W skład nieruchomości wchodzą: działki nr 434/1 i nr 439/6 o łącznej powierzchni 3 425 m² oraz dwa budynki o powierzchniach użytkowych: 1 177 m2 i 660 m2 .
 

Cena wywoławcza wynosi: 5 000 000 zł (netto)

Wadium w kwocie: 200 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto:

PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434

do dnia 25.03.2019 r.

 
Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z „Regulaminem i Informacją dotyczącą przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Legionów 9”, należy składać osobiście lub pocztą do dnia 29.03.2019 r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 303 z dopiskiem ”Przetarg ul. Legionów 9”. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00–14.00 lub osobiście w biurze w/w miejscu.
 
Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:
  1. odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny,
  2. zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia.