Terminy wypłat stypendiów w II semestrze roku akademickiego 2018/2019 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Terminy wypłat stypendiów w II semestrze roku akademickiego 2018/2019

Terminy wypłat stypendiów w II semestrze roku akademickiego 2018/2019:

   1.   15 marzec 2019 r.
   2.   15 kwiecień 2019 r.
   3.   15 maj 2019 r.
   4.   14 czerwiec 2019 r.

 

Świadczenia socjalne wypłacane są jedynie przelewem na konto, które należy podać we wniosku lub zgłosić w dziekanacie odpowiedniego wydziału.