fbpx Komunikat w sprawie znaku 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Komunikat w sprawie znaku 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

Komunikat w sprawie znaku 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

50 lat UG

    

     31 stycznia 2019 roku Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął uchwałę nr 7/19 w sprawie obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Senat w ww. uchwale zaprasza całą społeczność akademicką oraz wszystkich Przyjaciół Uczelni do wspólnych obchodów roku jubileuszowego, który rozpoczął się 20 marca 2019 roku i potrwa do 1 października 2020 roku.

     W związku z powyższym 5 marca 2019 roku zarządzeniem nr 20/R/19 Rektor Uniwersytetu Gdańskiego określił znak obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

     Znak ten należy stosować w trakcie roku jubileuszowego na dokumentach Uczelni oraz innych materiałach związanych z uroczystymi obchodami 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

     Pod zarządzeniem Rektora na stronie BIP umieszczono do wykorzystania wzory listowników oraz pliki graficzne zawierające różne formaty graficzne znaku 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego => BIP