Trwają nabory do Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Trwają nabory do Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Program im. Bekkera

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.

Termin składania wniosków: 18.06.2019

Więcej informacji na stronie NAWA oraz na stronie www.nawa.ug.edu.pl

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej: telefon: +48 58 523 25 56, e-mail: magdalena.zieniutycz@ug.edu.pl

 

Wymiana bilateralna:

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Aktualnie prowadzone nabory na wymianę bilateralną :

·         z Republiką Czeską – termin na składanie wniosków upływa 18 czerwca 2019 r.

·         z Republiką Federalną Niemiec – termin na składanie wniosków upływa 28 czerwca 2019 r.

·         z Republiką Francuską – termin na składanie wniosków upływa 3 lipca 2019 r.

·           z Republiką Indii - termin na składanie wniosków upływa 14 sierpnia 2019 r.

 

Więcej informacji na stronie NAWA oraz na stronie www.nawa.ug.edu.pl

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej: telefon: +48 58 523 25 56,

e-mail: magdalena.zieniutycz@ug.edu.pl

 

Zapraszamy do aplikowania!

Źródło: NAWA