Trwają nabory do Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Trwają nabory do Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program Polskie Powroty:

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Termin składania wniosków: 07.05 2019.

Więcej informacji na stronie NAWA oraz na stronie www.nawa.ug.edu.pl

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Wsparcia udziela Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi: telefon: +48 58 523 24 29 / 58 523 31 29;

 e-mail: projektynaukowe@ug.edu.pl

 

Program im. Ulama

Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Termin składania wniosków: 23.04.2019

Więcej informacji na stronie NAWA oraz na stronie www.nawa.ug.edu.pl

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej: telefon: +48 58 523 25 56, 

e-mail: magdalena.zieniutycz@ug.edu.pl

 

Zapraszamy do aplikowania!

Źródło: NAWA