fbpx RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna oraz RGW Finance Sp. z o.o. – ogłaszają III edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna oraz RGW Finance Sp. z o.o. – ogłaszają III edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna oraz RGW Finance Sp. z o.o. – ogłaszają III edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna oraz RGW Finance Sp. z o.o. – wydawca Portalu Prawa Konkurencji Unfair Competition & Compliance Law Portal. ogłaszają konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Polsce i w Unii Europejskiej

W konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła:

• jednolite studia magisterskie na kierunku prawo na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   uzyskując tytuł zawodowy magistra oraz nadesłała zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenia może dokonać autor pracy lub promotor pracy , o ile uzyska pisemną zgodę autora na zgłoszenie pracy.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace:

•  magisterskie, obronione z pozytywną oceną egzaminacyjną w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 30 września 2019 r.

Nagroda:

- 1 000 CHF (franków szwajcarskich) dla autora najlepszej pracy magisterskiej

Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość odbycia miesięcznego stażu w Kancelarii RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie albo w RGW Roclawski Rechtsanwälte z siedzibą w Berlinie

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej wydawca@uclp.com.pl a w tytule wiadomości e-mail powinien znaleźć się dopisek „Konkurs na pracę magisterską”

Zgłoszenie powinno zawierać:

a/ wypełniony i  podpisany formularz zgłoszeniowy,

b/ egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej w formacie  ⃰.doc, ⃰.docx  lub  ⃰.pdf,

c/ streszczenie pracy na maksymalnie 1 stronę A4,

d/ skan zaświadczenia wydanego przez właściwą uczelnię, wskazującego termin obrony pracy oraz uzyskaną ocenę,

e/ oświadczenie autora pracy o samodzielnym jej sporządzeniu.

Termin przesyłania zgłoszeń:

do 30 wrzesień 2019 r.

Więcej informacji:

Ogłoszenie

Strona internetowa konkursu

Regulamin konkursu