fbpx XXXI Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

XXXI Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

XXXI Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza XXXI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na arenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej tematyki:

·         priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

·         stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;

·         członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

·         polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

·         polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

·         polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

·         promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;

·         prawa człowieka;

·         współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;

·         zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub na placówce zagranicznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2019 roku.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 października wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca powinna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

a)      opinię recenzenta (opatrzoną podpisem);

b)      opinię promotora (opatrzoną podpisem);

c)      życiorys autora pracy (opatrzony podpisem) zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Wszelkie pytania w sprawach konkursu można kierować drogą elektroniczną na adres ad.sekretariat@msz.gov.pl lub telefonicznie: Sekretariat Akademii Dyplomatycznej MSZ tel. 22 523 79 85.