Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej.

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Pragniemy wyróżnić i nagrodzić najlepsze prace dyplomowe w dwóch kategoriach: 

(1) najlepsza praca licencjacka/inżynierska oraz 

(2) najlepsza praca magisterska.

Mamy nadzieję, że konkurs zmotywuje młodych członków społeczności akademickiej do dalszych prac związanych z problematyką przestrzeni miejskiej. 

Zapraszamy serdecznie studentów do nadsyłania ich w formie elektronicznej na adres konkurs@im.edu.pl do dnia 11 sierpnia 2019 roku!

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: http://im.edu.pl/konkurs/regulamin

 

Instytut Metropolitalny