fbpx Konieczność zgłaszania zdarzeń wpływających na osiąganie celów przez Uniwersytet Gdański | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Konieczność zgłaszania zdarzeń wpływających na osiąganie celów przez Uniwersytet Gdański

Konieczność zgłaszania zdarzeń wpływających na osiąganie celów przez Uniwersytet Gdański

Każdy pracownik, który zidentyfikuje zdarzenie wpływające na osiągnięcie celów przez Uniwersytet Gdański powinien przekazać informację na ten temat przełożonemu lub jednostce organizacyjnej ds. ryzyka.  W przypadku ujawnienia zdarzenia, proszę przesyłać informacje na adres ryzyko@ug.edu.pl

       Osoba zgłaszająca zdarzenie powinna podać informację w zakresie:

  • Przyczyny i skutków zdarzenia,
  • W miarę możliwości nazwę ryzyka, którego zdarzenie dotyczy,
  • Cel, na który dane zdarzenie może wpłynąć.