fbpx XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału

Konferencji Naukowej TYGIEL

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

która odbędzie się 21-22 marca 2020 roku w Lublinie.

 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Gośćmi Honorowymi tegorocznej Konferencji będą:

  • Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
    Tytuł wystąpienia: Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?
  • Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski – Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk


Rok temu podczas dwudniowych obrad odbyło się 42 sesje wystąpień ustnych oraz 2 sesje posterowe. Sesje podzielone są zawsze dziedzinami nauki:

- nauki medyczne i nauki o zdrowiu

- nauki przyrodnicze

- nauki ścisłe

- nauki techniczne

- nauki humanistyczne

- nauki społeczne

- nauki leśne, rolnicze i weterynaryjne

- sztuka.

Konferencja TYGIEL od lat ceniona jest za możliwość przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, co wiąże się ze współpracą pomiędzy osobami podejmującymi rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystujących inne narzędzia, metody badawcze i bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki. 

Wydarzenie to może pochwalić się kilkunastoletnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego środowiska naukowego – wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli wszystkich publicznych lubelskich uczelni wyższych – dała podwaliny do stworzenia Fundacji TYGIEL, jak i realizacji pozostałych aktywności.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. 

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w konferencji

do 23 stycznia 2020 roku.

Wszelkie niezbędne informacje na temat konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy,

znajdą Państwo na: http://www.konferencja-tygiel.pl/