fbpx XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału

Konferencji Naukowej TYGIEL

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

która odbędzie się 21-22 marca 2020 roku w Lublinie.

 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Gośćmi Honorowymi tegorocznej Konferencji będą:

  • Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
    Tytuł wystąpienia: Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?
  • Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski – Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk


Rok temu podczas dwudniowych obrad odbyło się 42 sesje wystąpień ustnych oraz 2 sesje posterowe. Sesje podzielone są zawsze dziedzinami nauki:

- nauki medyczne i nauki o zdrowiu

- nauki przyrodnicze

- nauki ścisłe

- nauki techniczne

- nauki humanistyczne

- nauki społeczne

- nauki leśne, rolnicze i weterynaryjne

- sztuka.

Konferencja TYGIEL od lat ceniona jest za możliwość przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, co wiąże się ze współpracą pomiędzy osobami podejmującymi rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystujących inne narzędzia, metody badawcze i bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki. 

Wydarzenie to może pochwalić się kilkunastoletnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego środowiska naukowego – wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli wszystkich publicznych lubelskich uczelni wyższych – dała podwaliny do stworzenia Fundacji TYGIEL, jak i realizacji pozostałych aktywności.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. 

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w konferencji

do 23 stycznia 2020 roku.

Wszelkie niezbędne informacje na temat konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy,

znajdą Państwo na: http://www.konferencja-tygiel.pl/