fbpx Komunikat Rektora UG dotyczący dni wolnych od pracy w 2020 roku | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Komunikat Rektora UG dotyczący dni wolnych od pracy w 2020 roku

Komunikat Rektora UG dotyczący dni wolnych od pracy w 2020 roku

Gdańsk, 3 grudnia 2019 roku

 

 

KOMUNIKAT REKTORA UG

dotyczący dni wolnych od pracy w 2020 roku

 

 

Uprzejmie informuję, że dzień 12 czerwca 2020 roku dla pracowników administracji centralnej, którzy nie złożą za ten dzień wniosków urlopowych, wyznacza się jako dzień wolny od pracy „do odpracowania”. W związku z powyższym w celu jego odpracowania wyznacza się dodatkowy dzień pracy w dniu 27 czerwca 2020 roku.

 

Ponadto informuję iż zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy dzień 14 sierpnia oraz 24 grudnia 2020 roku dla pracowników administracji centralnej wyznacza się jako dni wolne od pracy za przypadające w soboty odpowiednio w dniu 15 sierpnia 2020 roku Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz w dniu 26 grudnia 2020 roku drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 

W uzasadnionych przypadkach dzień pracy do odpracowania może być wyznaczony w innych terminach niż wskazane powyżej na zasadach określonych przez kierownika jednostki organizacyjnej w porozumieniu z pracownikiem.

W stosunku do pracowników zatrudnionych na wydziałach, w jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i ogólnouczelnianych decyzję o dniu wolnym od pracy i terminie jego odpracowania podejmują dziekani wydziałów i kierownicy tych jednostek.

 

 

Rektor
       Uniwersytetu Gdańskiego

    prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała