fbpx KOMUNIKAT DYREKTORA FINANSOWEGO - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO nr 3/2019 w sprawie stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

KOMUNIKAT DYREKTORA FINANSOWEGO - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO nr 3/2019 w sprawie stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

KOMUNIKAT DYREKTORA FINANSOWEGO - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO nr 3/2019 w sprawie stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności

W nawiązaniu do zmian w przepisach Ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności  informuje się , iż kierując się przesłanką świadczącą o zachowaniu należytej staranności, płatności realizowane na podstawie faktur VAT opiewających na kwotę brutto 15 000 PLN oraz wyższą realizowane są z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Powyższe rozwiązanie bezwzględnie stosowane jest w zakresie realizacji płatności
w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy o podatku
od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 21.11.2018 r.).

 

Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy

mgr Olga Dziubek