fbpx Rekrutacja do Collegium Invisibile 2019/2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rekrutacja do Collegium Invisibile 2019/2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rekrutacja do Collegium Invisibile 2019/2020

Szanowni Państwo!

Collegium Invisibile rozpoczęło rekrutację, do której chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa studentów. Nasze stowarzyszenie zrzesza wyróżniających się studentów oraz towarzyszących im wybitnych naukowców. Proponowane przez nas programy oparte na pomyśle tzw. piramidy wiedzy mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kształtowaniu swojej działalności naukowej.

Zależy nam, by jak najwięcej osób dowiedziało się o możliwości dołączenia do Collegium Invisibile i korzystania z organizowanych przez nas programów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o rekrutacji Państwa Studentom oraz wyrażamy nadzieję, że jak najwięcej spośród nich zechce rozwijać swoje naukowe pasje w naszym stowarzyszeniu.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku drugiego stopnia lub II-VI roku studiów jednolitych. Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 16 lutego 2020 r. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu. Wszelkie informacje są dostępne także na naszej stronie internetowej: http://ci.edu.pl/rekrutacja/.

Wszelkie informacje dotyczące Collegium Invisibile oraz prowadzonej przez nas działalności są dostępne na stronie internetowej: http://ci.edu.pl/rekrutacja/.

 

Rekrutacja do Collegium Invisibile 2019/2020 plakat