fbpx Informacja w związku z Komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja w związku z Komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja w związku z Komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Szanowni Państwo,

 

 W związku z Komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 11 lutego 2020 roku o rosnącym prawdopodobieństwie zakażenia obywateli UE wirusem 2019-nCoV wstrzymujemy w dniu dzisiejszym wszelkie wyjazdy studentów, doktorantów i pracowników do Chin i krajów azjatyckich oraz przyjazdy cudzoziemców z tych państw do odwołania.

Osoby, które przybyły z tych krajów w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (duszności, wysoka temperatura, kaszel) powinny bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

proszę o poinformowanie naszych partnerów zagranicznych o podjętych decyzjach w związku z zaistniałą sytuacją.

 

Kolegium Rektorskie

Uniwersytet Gdański

13 lutego 2020