fbpx Informacja w związku z Komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informacja w związku z Komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Informacja w związku z Komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Szanowni Państwo,

 

 W związku z Komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 11 lutego 2020 roku o rosnącym prawdopodobieństwie zakażenia obywateli UE wirusem 2019-nCoV wstrzymujemy w dniu dzisiejszym wszelkie wyjazdy studentów, doktorantów i pracowników do Chin i krajów azjatyckich oraz przyjazdy cudzoziemców z tych państw do odwołania.

Osoby, które niedawno przybyły z tych krajów w przypadku wystąpienie objawów chorobowych (wysoka gorączka, duszności, kaszel) powinny bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (należy o tym fakcie powiadomić telefonicznie uczelnię). Pozostałe osoby zaniepokojone swoim stanem zdrowia powinny zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.

Kolegium Rektorskie

Uniwersytet Gdański

13 lutego 2020