fbpx Komunikat Rektora na temat wyjazdów zagranicznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Komunikat Rektora na temat wyjazdów zagranicznych

Komunikat Rektora na temat wyjazdów zagranicznych

Szanowni Państwo,

W związku z Komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego o rosnącym prawdopodobieństwie zakażenia obywateli UE wirusem 2019-nCoV również w Europie podtrzymujemy zakaz wszelkich wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników do Chin i krajów azjatyckich oraz przyjazdy cudzoziemców z tych państw do odwołania. Zakaz ten zostaje rozszerzony w dniu 24 lutego o obszar północnych Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum).

Osoby, które przybyły z tych krajów w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (duszności, wysoka temperatura, kaszel) powinny bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Proszę o poinformowanie naszych partnerów zagranicznych o podjętych decyzjach w związku z zaistniałą sytuacją.

 

Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Rektor

Uniwersytet Gdański

24 lutego 2020 r.