fbpx Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący pracownikom-rodzicom w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówek oświatowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący pracownikom-rodzicom w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówek oświatowych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący pracownikom-rodzicom w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówek oświatowych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący  pracownikom - rodzicom w związku z zamknięciem z powodu COVID-19   placówek oświatowych.

W związku z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych od 12.03.2020 do 25.03.2020 roku - rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 14 dni dla obojga rodziców, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

W celu uzyskania wypłaty zasiłku opiekuńczego należy wypełnić załączone poniżej oświadczenie * i  dostarczyć je do Działu Płac:

* Oświadczenie  o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki oświatowej

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Płac z osobą dedykowaną do obsługi Państwa jednostki.

 

Jolanta Moś

Z-ca Dyrektora Centrum

Kierownik Działu Płac