fbpx Możliwość realizacji części zajęć dydaktycznych oraz konsultacji w formach elektronicznych / Some classes and consultations can be available online | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Możliwość realizacji części zajęć dydaktycznych oraz konsultacji w formach elektronicznych / Some classes and consultations can be available online

Możliwość realizacji części zajęć dydaktycznych oraz konsultacji w formach elektronicznych / Some classes and consultations can be available online

Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych:

  1. Od poniedziałku 16 marca wprowadza się obowiązek odbywania przez pracowników dydaktycznych i badawczo – dydaktycznych konsultacji dla studentów w stałych, wcześniej ustalonych godzinach w formie online. Obowiązek ten dotyczy również stałej dostępności pracowników w czasie odbywania zaplanowanych zajęć dydaktycznych.
  2. W trakcie zawieszenia zajęć nauczyciele akademiccy mogą, po uzyskaniu zgody dziekana właściwego ds. kształcenia odbywać zajęcia w formach elektronicznych za pośrednictwem portalu edukacyjnego UG lub  w ramach usługi MS Teams (instrukcja logowania i zakładania konta będzie dostępna  w Portalu Pracownika) lub innych dopuszczonych przez dziekana zdalnych sposobach prowadzenia zajęć.
  3. Należy skrupulatnie ewidencjonować przeprowadzone zajęcia w formach elektronicznych oraz uczestnictwo studentów w tych zajęciach zgodnie z zaleceniami władz wydziału, instytutu/katedry.
  4. W celu organizacji zajęć w formie elektronicznej należy kontaktować się ze studentami za pośrednictwem Portalu Studenta.

 dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG
     Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
     
           Uniwersytet Gdański


Dear Colleagues,

in reference to the suspension of classes:

  1. As of Monday 16 March, all teaching and academic staff are obliged to offer online consultations for students at fixed, predetermined hours. This obligation also applies to the constant availability of employees during scheduled classes.
  2. During the suspension of classes, academic teachers may conduct classes online after obtaining the consent of the dean competent for education. Online classes can be taught via the UG educational portal or as part of the MS Team service (instructions for logging in and creating an account will be available in the employee online service Portal Pracownika) or other remote ways of conducting classes allowed by the dean.
  3. All online classes and student participation should be meticulously recorded as per the recommendations of the faculty, institute or department.
  4. Please contact the students via the Student Portal to conduct classes online.

 

             prof. Arnold Kłonczyński
Vice-Rector for Student Affairs and Education
               University of Gdansk