fbpx Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 18-25 marca 2020 r. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 18-25 marca 2020 r.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 18-25 marca 2020 r.

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; zarządzenia nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 oraz Komunikatu Kanclerza z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie pracy administracji w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Gdańskim zobowiązuję wszystkich dziekanów, dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich oraz kierowników jednostek administracji centralnej do ponownej analizy potrzeby pracy podległych pracowników na terenie Uczelni i ograniczenie ich obecności do minimum niezbędnego do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni.

Dziekani, dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich oraz kierownicy jednostek administracji centralnej są zobowiązani do przesłania do godziny 11:00 dnia 18 marca br. na adres rektor@ug.edu.pl informacji o pracownikach zapewniających ciągłość funkcjonowania Uczelni w dniach 18 - 25 marca 2020 roku.

Powyższe regulacje obowiązują w okresie od dnia 18 do 25 marca 2020 roku.

 

                                                      z upoważnienia Rektora

 

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Przewodniczący Komitetu ds. przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2

 

ZałącznikWielkość
PDF icon komunikat_korono.pdf329.85 KB