fbpx Kilka słów od Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kilka słów od Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Kilka słów od Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Szanowni Państwo!

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za dotychczasową postawę Państwa w tym trudnym okresie! Jestem wdzięczny za zaangażowanie w podtrzymywanie kontaktu ze studentami i otwartość na nowe formy kształcenia, których tak dużo ostatnio zostało uruchomionych.

Niestety, nie jesteśmy dzisiaj w stanie określić terminu, do którego utrzyma się stan zawieszenia zajęć. Rok akademicki kończy się zawsze we wrześniu, ale zajęcia w semestrze letnim planowaliśmy realizować do 5 czerwca. Jednak w obecnej chwili liczmy się z koniecznością przedłużenia tego okresu. Dzisiaj jest zbyt wcześnie, aby precyzyjnie wyznaczać taki termin.

Proszę o śledzenie komunikatów zarówno na stronie internetowej Uczelni, jak i zamieszczanych w Portalu Pracownika. Na bieżąco będziemy informować o rozwoju sytuacji, ewentualnych dalszych terminach zawieszenia zajęć lub w najbardziej optymistycznej wersji – ich przywróceniu.

Zajęcia prowadzone zdalnie i ewidencjonowane zgodnie z przyjętymi zasadami traktujemy jako realizację programu. Można je prowadzić stosując najróżniejsze narzędzia: np. dostępne w ramach pakietu Office 365, narzędzia Microsoft Teams, przekazywanie materiałów dydaktycznych poprzez Portal Pracownika, za pomocą platformy e-learningowej i innych, które uznacie Państwo za właściwe po konsultacjach z władzami dziekańskimi.

Te zajęcia, których nie można z różnych względów poprowadzić zdalnie, po odwołaniu zawieszenia będą prowadzone w formie tradycyjnej, w wymiarze przewidzianym programem studiów na danym kierunku.

Organizując zajęcia zdalne proszę pamiętać, że nie wszyscy studenci mogą dysponować odpowiednimi możliwościami technicznymi. Jeżeli to zgłoszą, należy im pomóc proponując alternatywną formę.

Zasady organizacji zaliczeń i egzaminów to kolejne działania, które będziemy musieli uregulować w następnej kolejności.

Obecnie nie odnotowaliśmy żadnego przypadku zarażenia koronawirusem wśród naszych pracowników – to wynik Państwa mobilizacji, zdyscyplinowania i wysokiego poczucia odpowiedzialności.

Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa starania!

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
   Uniwersytet Gdański

          

prof. Arnold Kłonczyński
Vice-Rector for Student Affairs and Education
University of Gdansk