fbpx Procedura zdalnego zamawiania i samodzielnego odbioru egzemplarzy z BUG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Procedura zdalnego zamawiania i samodzielnego odbioru egzemplarzy z BUG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Procedura zdalnego zamawiania i samodzielnego odbioru egzemplarzy z BUG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

1. BUG wprowadza możliwość zdalnego zamawiania i samodzielnego odbioru zbiorów (tylko książki bez czasopism i zbiorów specjalnych) przeznaczoną wyłącznie dla:

a. pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego

b. doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

c. studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy piszą pracę dyplomową (licencjacką,

magisterską)

 

2. Zdalne zamawianie i samodzielny odbiór zbiorów BUG obejmuje egzemplarze udostępniane (wypożyczalnia) oraz udostępniane wyłącznie na miejscu (udostępniane w czytelniach) z Biblioteki Głównej oraz bibliotek specjalistycznych.

 

3. W terminie obowiązywania procedury:

a. BUG nie będzie przyjmował zwrotów wypożyczonych wcześniej egzemplarzy. Zwroty egzemplarzy udostępnianych na miejscu (czytelnia) będą przyjmowane 18 maja br. Egzemplarze zwrócone do BUG przechodzić będą obowiązkowa kwarantannę wynosząca 7 dni.

b. nie obowiązują przewidziane w Regulaminie udostępniania zbiorów BUG ograniczenia dotycząc maksymalnej liczby egzemplarzy, które mogą znajdować się na koncie czytelnika w tym samym czasie.

 

4. Uregulowanie zaległości znajdujących się na koncie bibliotecznym takich jak opłata za przetrzymanie egzemplarzy, których termin zwrotu upłynął przed 12 marca, a dotychczas nie zostały zwrócone oraz opłata za prolongowanie konta bibliotecznego - zostaje czasowo odroczone.

 

5. Procedura zamawiania i odbioru zbiorów BUG przedstawia się następująco:

a. Czytelnik składa zamówienie wysyłając wiadomość na adres e-mail biblioteki w której znajdują się książki:

i. bibou@ug.edu.pl(egzemplarze z Biblioteki Głównej))

ii. circ.be@ug.edu.pl (egzemplarze z Biblioteki Ekonomicznej)

iii. bhk@ug.edu.pl (egzemplarze z Biblioteki Historii Kultury)

iv. bfh@ug.edu.pl (egzemplarze z Biblioteki Humanistycznej)

v. wypmf@ug.edu.pl (egzemplarze z Biblioteki Matematyczno-Fizycznej)

vi. bneo@ug.edu.pl (egzemplarze z Biblioteki Neofilologicznej)

vii. wypo_bpraw@ug.edu.pl (egzemplarze z Biblioteki Prawnej)

viii. bocean@ug.edu.pl (egzemplarze z Czytelni Oceanograficznej)

W zamówieniu należy podać:

a. autora, tytuł oraz sygnaturę/klasyfikacje egzemplarza lub egzemplarzy, imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej czytelnika.

W przypadku studentów niezbędne jest także podanie informacji o tym, że egzemplarze są zamawiane na potrzeby pisania pracy dyplomowej oraz nazwiska promotora tej pracy.

b. Po skompletowaniu zamówienia czytelnik otrzymuje informację o możliwości odbioru książek. Wiadomość ta wysłana jest najpóźniej następnego dnia po złożeniu zamówienia. Zawiera ona także informację o zamawianych przez czytelnika egzemplarzach, które są czasowo niedostępne w BUG.

c. W wiadomości wyznacza się dzień i godzinę odbioru zamówienia. (odbiór kolejnych zamówień wyznacza się co 15 minut od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00). Odbiór możliwy będzie nie wcześniej niż dzień po wysłaniu zamówienia.

d. Na prośbę czytelnika możliwe jest (drogą mailową) wyznaczenie kolejnego terminu odbioru zamówienia.

e. Przypominamy, że samodzielne dokonanie zmiany danych kontaktowych, w szczególności adresu e-mail używanego do komunikacji z Biblioteką UG jest możliwe po zalogowaniu się na koncie czytelnika w katalogu online Chamo (katalog.bg.ug.edu.pl).

f. Wszystkie zamówienia przygotowane do wypożyczenia danego dnia zostaną dostarczone do wypożyczalni najpóźniej przed godziną 9:00, a niezwłocznie po tym zarejestrowane zostanie ich wypożyczenie w systemie bibliotecznym. Tym samym termin zarejestrowanego w systemie wypożyczenia może być wcześniejszy niż termin odbioru egzemplarzy przez czytelnika.

g. Czytelnik odbiera złożone zamówienie z przeznaczonego na ten cel wózka bibliotecznego.

h. Zwrot egzemplarzy nieodebranych przez czytelników w wyznaczonym terminie dokonywany jest przez bibliotekarzy następnego dnia roboczego przypadającego po dniu wyznaczonym do odbioru zamówienia. Ponowne zamówienie egzemplarzy wymaga przejścia całej procedury zamawiania i wypożyczania egzemplarzy (ppkt a-f)

i. Egzemplarze udostępniane (wypożyczalnia) wypożycza się na okres przewidziany w Regulaminie udostępniania zbiorów BUG dla poszczególnych kategorii czytelników, a egzemplarze udostępniane wyłącznie na miejscu (czytelnia) do 15 maja 2020 r.

 

6. Odbiór zamówionych egzemplarzy odbywa się wyłącznie w bibliotece, w której się znajdują.

 

7. Po odebraniu zamówienia czytelnik obowiązany jest do sprawdzenia stanu swojego konta czytelniczego, co jest możliwe po zalogowaniu się do katalogu online, a w przypadku zauważenia niezgodności do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do BUG.

 

8. Złożenie zamówienia przez czytelnika jest równoznaczne z akceptacją procedury zdalnego zamawiania i samodzielnego odbioru egzemplarzy BUG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

 

9. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej procedury należy kierować do Oddziału Udostępniania BUG lub bibliotek specjalistycznych na adresy e-mail podane w pkt.5a procedury w zależności od lokalizacji zbiorów, które czytelnik planuje wypożyczyć.

 

10. Powyższe zasady obowiązują do 15 maja 2020 r