Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa

Miejsce: 
Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6, Wydział Prawa i Administracji UG, Audytorium B
Data i czas wydarzenia: 
22.05.2017 - 10:30 do 15:45
Organizator: 
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Pracownia Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Pracownia Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa” wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawną związaną z danymi osobowymi, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, prawników, praktyków oraz studentów prawa i administracji ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Konferencja odbędzie się w Gdańsku 22 maja 2017 roku o godzinie 10:30 na Wydziale Prawa i Administracji UG (Audytorium B). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konferencja2017@prawo.ug.edu.pl - w terminie do 15 maja 2017 roku. Zgłaszając uczestnictwo prosimy o podanie: imię i nazwisko, nazwę instytucji, z której uczestnik pochodzi (afiliacja). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą e-mail: konferencja2017@prawo.ug.edu.pl lub telefoniczny: +48 506 87 52 56 (w godzinach od 8:00 do 16:00).

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, na którą złożą się wygłoszone referaty oraz zgłoszone przez uczestników konferencji artykuły.

Wśród prelegentów i ekspertów wystąpią między innymi: dr Edyta Bielak–Jomaa (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych).