Program seminariów realizowanych w ramach projektu RECOURSE w semestrze letnim 2017/2018 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Program seminariów realizowanych w ramach projektu RECOURSE w semestrze letnim 2017/2018

Miejsce: 
Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 4 (skrzydło B), sala B 214, siedziba Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG
Data i czas wydarzenia: 
21.03.2018 - 13:00
11.04.2018 - 13:00
09.05.2018 - 13:00
30.05.2018 - 13:00
27.06.2018 - 13:00
Organizator: 
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego

21 marca 2018 r.

dr inż. Grzegorz Masik

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG

Koncepcje i badania odporności gospodarczej i społecznej

11 kwietnia 2018 r.

prof. dr hab. Marcin Węsławski

Instytut Oceanologii PAN

Jak zrobić karierę w nauce - poradnik rzemieślnika

9 maja 2018 r.

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, dr Jarosław Działek

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic

30 maja 2018 r.

dr Mariusz Szyrski

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo energetyczne miasta jako wyzwanie XXI wieku.

27 czerwca 2018 r.

prof. UG, dr hab. Iwona Sagan,

prof. dr hab. Maria Mendel

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG

Przestrzenne postaci wspólności. Wokół miasta i szkoły

Seminaria rozpoczynają się o godz. 13.00 w sali B 214, w siedzibie Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG przy ul. Bażyńskiego 4 (skrzydło B) w Gdańsku.

Program również w załączniku w pliku pdf.