VI Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

VI Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM

Miejsce: 
Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 53, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiegi
Data i czas wydarzenia: 
26.06.2018 - 09:00 do 27.06.2018 - 18:15
Organizator: 
Komitet organizacyjny: Przewodnicząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw., Wiceprzewodniczący: dr Wojciech Glac, Członkowie: mgr Joanna Gołębiewska. mgr Natalia Olędrzyńska, mgr Marta Jarosińska, mgr Katarzyna Wszałek-Rożek, mgr Iwona Skorowska, mgr Arkadiusz Działoszewski, mgr Zbigniew Ruszczyk.

Ideatorium to przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. Każdego roku przez dwa dni nauczyciele akademiccy z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski dzielą się swoimi pomysłami podczas sesji ideatoryjnych, debat, warsztatów, sesji plakatowych i wieczoru integracyjnego.

Każdy z uczestników Konferencji może wziąć bierny lub aktywny udział w wydarzeniu i podzielić się swoimi pomysłami, sukcesami, przemyśleniami czy obawami. Co roku każdy zarejestrowany uczestnik może zgłosić swoją propozycję tematu wystąpienia w dwóch formach: plakatowej i ustnej.

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie (15-minutowe), niezwykle ciekawe prezentacje pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny. Każdy prelegent otrzymuje statuetkę Ideatora.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich (także doktorantów), ale to miejsce inspiracji dla każdego nauczyciela czy edukatora poszukującego inspiracji w zakresie skutecznego uczenia.

Uczestnicy Ideatorium to nauczyciele z pasją. To ludzie, dla których edukacja jest przygodą, relacją z drugim człowiekiem. Spotykają się tutaj wykładowcy nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, humaniści, artyści, prawnicy, kadra zarządzająca w zakresie edukacji, pracownicy centrów językowych... Wszystkich nas, niezależnie od dziedziny wiedzy czy stopnia i tytułu naukowego, łączy pasja uczenia. 

Szczegóły na stronie WWW konferencji