REBORN DOGS nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

REBORN DOGS nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego

Miejsce: 
Wydział Biologii UG
Data i czas wydarzenia: 
06.04.2019 - 13:00 do 11.06.2019 - 15:00
Organizator: 
Wydział Biologii UG / Stowarzyszenie Publish Art

 

1.    Cele konferencji

Projekt cyklu konferencji odnosi się do pogłębiania wiedzy z pogranicza życia kobiet zajmujących się najnowszą sztuką i działaniami z dziedzin nauk biologicznych. Konferencje będą kontynuacją wywiadów o tytule REBORN DOGS w magazynie „Splesz”. Będą one miały znaczący wpływ na poszerzenie horyzontów związanych z najnowszymi zjawiskami w dziedzinie nauk humanistycznych i biologii, w kontekście behawiorystki czy neurobiologii, sztuki, socjologii, filozofii i etyki, jak i krytyki sztuki. Cykl spotkań ma na celu, zarówno podjęcie wspólnego krytycznego komentarza artystycznego (z zakresu krytyki sztuki, historii sztuki, gender studies i antropoozoologii) i naukowego (z zakresu nauk biologicznych), ale jednocześnie wykazanie, istnienia wspólnej interdyscyplinarnej płaszczyzny komunikacji w obszarze podejmowanej tematyki.

Materiał z Konferencji zostanie opublikowany na stronie Magazynu „Splesz” oraz w wydawnictwie książkowym wyd. Publish Art.

2.    Idea Interdyscyplinarnego projektu artystyczno-badawczego

Hiperrealistyczne lalki na wzór dzieci, czyli Reborn babies pojawiły się w 2012 roku. Były one pewnym symptomem, znakiem czasów. A może był to dość przypadkowy, ale zarazem mocny akcent, którego niestety brakowało, aby móc na nowo rozważać nad zmiennością kondycji ludzkiej, równouprawnieniami, w tym nad granicą kultury oraz odkrywaniem tożsamości. Niemniej wstrząśnięta byłam, patrząc kilka dni temu na zdjęcie „lalki” psa, tak wiernie wykonanej, jak wspomniana kopia noworodka. Wyprodukowana, a raczej stworzona była ona (ponieważ wykonawcy nazywają się artystami) w celu zastąpienia nieżyjącego albo nigdy niemającego narodzić się człowieka. A jaką realną przyczyną i czego oznaką staje się produkcja sztucznych zwierząt? Być może powinniśmy się tu zastanowić nad samą kwestią przedstawiania ludzi i zwierząt w kontekście niezależnego podmiotu, walczącego o to, by stać się tożsamością pograniczną, wolną od świadomego umysłu. Gloria Anzaldúa (amerykańska teoretyczką kultury, teorii feministycznej i teorii queer) w swojej publikacji Borderlands pisze: Nowa Metyska radzi sobie dzięki rozwijaniu tolerancji dla sprzeczności, niejednoznaczności. Uczy się być Indianką w kulturze meksykańskiej, Meksykanką z anglosaskiego punktu widzenia. Uczy się żonglować kulturami. Ma mnogą osobowość, działa w pluralistyczny sposób – nic nie zostaje odrzucone, dobre, złe i brzydkie, nic nie jest wykluczone, ani pominięte. Potrafi nie tylko wytrzymać sprzeczności, ale także obracać ambiwalencję w coś innego.” 

Harmonogram


Abstrakt: "Osoby nie będące ludźmi" prof. Andrzej Borman


Abstrakt: "Lucy in the zoo with paintbrush. Czy zwierzę może być artystą?" Dorota Łagodzka

 

Abstrakt "Zaburzenia neurobiologiczne, a zdolności twórczego komunikatu”

 

Abstrakt "Jak w naglej niesprawności tworzyć sztukę zaangażowaną społecznie?”

 

Reborn Dogs