fbpx IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”

Miejsce: 
23 października 2019 - Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, 24 października 2019 - Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 25 października - Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
Data i czas wydarzenia: 
23.10.2019 - 08:00 do 25.10.2019 - 00:00
Organizator: 
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego

Tegoroczna debata toczyć się będzie wokół kwestii integracji pomiędzy muzeami i kolekcjami akademickimi a samymi uczelniami wyższymi, ich infrastrukturą oraz zapleczem naukowym, tworzenia sieci powiązań sprzyjających realizacji projektów badawczych i angażowaniu historycznych zbiorów w działalności dydaktycznej i upowszechniającej naukę oraz znaczeniu muzeów i kolekcji uczelnianych dla społeczności lokalnych. To bardzo istotne kwestie, szczególnie w obliczu zmian z jakimi musiały się już zmierzyć polskie uczelnie wyższe, a także w związku z ogromną dynamiką procesów zarządzania i rynku naukowego.  Wydarzenie kierowane jest do pracowników muzeów, opiekunów kolekcji znajdujących się w ramach polskich uczelni wyższych oraz kadr zarządzających. W programie konferencji poza wystąpieniami i dyskusją, zaplanowano warsztaty i szkolenia.

 

Organizatorzy i osoby do kontaktu:

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych: sekretarz.muzeauczelniane@gmail.com
Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego: mgr Marta Szaszkiewicz e-mail: marta.szaszkiewicz@ug.edu.pl

Współorganizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekcja Historyczna, Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Gdańska

Konferencja odbywać się będzie pod patronatem honorowym:
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Rektora Politechniki Gdańskiej
Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Patronat medialny:
„Gazeta Uniwersytecka UG”
„Gazeta GUMED”
 „Forum Akademickie”
„Muzealnictwo”
„Spotkania z Zabytkami”