fbpx XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL

Data i czas wydarzenia: 
21.03.2020 - 08:00 do 22.03.2020 - 16:00
Organizator: 
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Zapraszamy do udziału w w XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 21-22 marca 2020 roku w Lublinie.

Organizatorzy Konferencji - Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Rok temu podczas dwudniowych obrad odbyło się 42 sesje wystąpień ustnych oraz 2 sesje posterowe. Każdej z nich towarzyszyła rzetelna, naukowa dyskusja, która umożliwiła wymianę zdań i spostrzeżeń na dany temat. Wśród prezentacji znalazły się zagadnienia dotyczące obszaru nauk: medycznych i nauk o zdrowiu, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, humanistycznych, społecznych, leśnych, rolniczych i weterynaryjnych, a także wystąpienia z obszaru sztuki. Konferencję zwieńczyło całościowe podsumowanie spotkania oraz wręczenie nagród autorom najlepszych wystąpień ustnych i posterów wyłonionych na podstawie ocen Komitetu Naukowego.

Wydarzenie to może pochwalić się kilkunastoletnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego środowiska naukowego – wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli wszystkich publicznych lubelskich uczelni wyższych – dała podwaliny do stworzenia Fundacji TYGIEL, jak i realizacji pozostałych aktywności.

Celem Konferencji wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, inspiracja do nawiązania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Konferencja TYGIEL od lat ceniona jest za możliwość przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, co wiąże się ze współpracą pomiędzy osobami podejmującymi rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystujących inne narzędzia,  metody badawcze i bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych, szerszego spojrzenia na poruszane problemy, poszerzenia wiedzy oraz zyskania inspiracji do rozwoju własnych badań.

I tura rejestracji trwa do 17 października 2019 r. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.konferencja-tygiel.pl/ (zakładka: REJESTRACJA)