fbpx XX Konferencja naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych w dniach 5 - 6 grudnia 2019 roku. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

XX Konferencja naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych w dniach 5 - 6 grudnia 2019 roku.

XX Konferencja naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych w dniach 5 - 6 grudnia 2019 roku.

Miejsce: 
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Data i czas wydarzenia: 
05.12.2019 - 10:30
Organizator: 
Katedra Logistyki

Historia sopockich konferencji logistycznych sięga 2000 roku, na trwałe wpisana jest w kalendarz naukowych wydarzeń z zakresu logistyki w Polsce. Tegoroczna konferencja będzie już dwudziestym spotkaniem naukowców i praktyków logistyki, mającym na celu prezentację logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Wiodący temat konferencji od pierwszej jej edycji obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem systemów wsparcia logistycznego, jako nieodzownych podsystemów każdej celowej działalności ludzkiej przy pomocy różnorodnych metod i narzędzi modelowania: od modeli opisowych po informatyczne. Uczestnikami spotkań są pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedstawiciele Sejmu i Rządu RP, administracji samorządowej różnego szczebla oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

W ramach tegorocznej konferencji zaplanowana została debata Praktyka i nauka w rozwoju Krajowego operatora logistycznego PKP Cargo S.A. w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, której celem będzie:

-    zidentyfikowanie barier logistycznych w krajowej gospodarce i w rozwoju współpracy międzynarodowej, jako zasadniczych czynników ograniczających rozwój kraju zgodnie ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju,

-    zdefiniowanie zadań operatora logistycznego w modelach 3PL i 4PL,

-    nakreślenie wizji i koncepcji (cele, zadania, funkcje) narodowego operatora logistycznego, którego twórcą i liderem pozostanie PKP Cargo,

-    określenie szans i barier PKP Cargo  w rozwoju infrastruktury logistycznej Kraju,

-    zdefiniowanie ekonomicznych i społecznych potencjalnych korzyści i zagrożenia realizacji projektu narodowego operatora logistycznego.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://mpisl.ug.edu.pl/

Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Organizator konferencji: Katedra Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz PKP CARGO S.A.

Osoba do kontaktu: dr Leszek Reszka email: leszek.reszka@ug.edu.pl

 

banner konferencji