fbpx konkurs | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

NCBiR logo

Prof. dr hab. Piotr Skowron oraz dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG laureatami konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

NCN logo

Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. Na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przyznano naukowcom niemal 400 mln zł.

Z 78 złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego wniosków, 12 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego to 4 878 435,00 zł. 

W ramach konkursu OPUS 15 finansowanie projektów otrzymali:

JPIAMR

Projekt pt. Zwalczanie superbakterii opornych na antybiotyki nakierowane na odpowiedź ścisłą za pomocą związków "anty-persister" (Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response) uzyskał dofinansowanie w ramach Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance.

P-NFnRN logo

Projekt „Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. Studium porównawcze Berlina i Hamburga” ma na celu określenie charakteru obecności i aktywności społecznej polskich imigrantów w przestrzeni miejskiej oraz porównanie zachowań społecznych i form uczestnictwa w życiu publicznym Polaków zamieszkujących w Berlinie i Hamburgu.

most 2018

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Film informacyjny o Programie MOST.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki postępowania selekcyjnego dla wniosków złożonych w naborze o udział w programie Polskie Powroty. Spośród 102.

Interreg

19 i 20 września 2018 r. na spotkaniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego wybrano 31 najbardziej obiecujących transnarodowych projektów. Wśród pozytywnie ocenionych znalazł się projekt „COMBINE - Skuteczne modele biznesowe i systemy adaptacji dla wzmocnienia przepływów ładunków w transporcie kombinowanym w RMB uwzględniające innowacyjne technologie i specyfikę regionalną”, w którym Uniwersytet Gdański jest parterem.

Logo MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców, wśród których znalazło się sześciu pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:

Kręć dla Gdańska

„Kręć kilometry dla Gdańska razem z UG” – od 1 września 2018 r. startuje Ogólnopolska Gra Rowerowa, w której miasta, firmy oraz uczelnie będą rywalizować w przejechaniu największej liczby kilometrów.  W Gdańsku kampania odbędzie się pod hasłem „Kręć kilometry dla Gdańska”, a udział w niej wezmą wszystkie ważniejsze uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet Gdański.

Logo WNS

Fundacja Pro Cultura, Uniwersytet Gdański oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe zapraszają na oficjalną inaugurację Projektu KoderJunior – Szkołę Mistrzów Programowania Pomorskie, która odbędzie się 20 sierpnia na Uniwersytecie Gdańskim. Inicjatywa rozpoczyna rewolucję w nauce programowania w szkołach.