fbpx konkurs | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

Logo NCN

Zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu na stypendia doktorskie SONATINA 2 ogłoszonego przez NCN 15 grudnia 2017 roku wśród laureatów znaleźli się:

NCN logo

Mgr Łukasz Janowski z Wydziału Oceanografii i Geografii wśród laureatów konkursu NCN ETIUDA 6. Na realizację projektu Identyfikacja habitatów dennych Laguny Weneckiej na podstawie badań echosondą wielowiązkową otrzymał stypendium w wysokości 95 412 zł

Doktoranci otrzymają stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł. O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147.

Logo FNP

Prof. dr hab. Igor Konieczny (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) będzie kierownikiem projektu „Warunkowa aktywacja proteaz do celowanej proteolizy w regulacji replikacji DNA”, który otrzymał grant w 5. konkursie programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w wysokości 3 470 070 zł.

Nagroda dla Marty Skowron

Marta Skowron Volponi, uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Biologii, otrzymała nagrodę za prezentację ustną na międzynarodowej konferencji entomologicznej - XI European Entomology Congress, która odbyła się od 2 do 6 lipca 2018 r. w Neapolu, Włochy. W konferencji uczestniczyło niemal 1000 uczestników z 65 krajów.

PAU logo

Mgr Dorota Sakowicz, doktorantka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwentka kierunków archeologia i historia sztuki otrzymała stypendium Fundacji Lanckorońskich na rok 2019 na prowadzenie badań w Rzymie. Projekt badawczy będzie dotyczył sztuki rzymskiej doby Sewerów.

Otwarta Rzeczpospolita

Doktorantka Katarzyna Warska, słuchaczka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologicznym UG otrzymała wyróżnienie specjalne ufundowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w Konkursie im. J. J. Lipskiego za pracę magisterską pod tytułem Szkolna recepcja życia i twórczości Brunona Schulza (1945-2017).

NCBR logo

Wszystkie, przygotowane w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski Uniwersytetu Gdańskiego, zostały pozytywnie ocenione i otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na liście rankingowej znalazły się następujące projekty:

Daiwa Wojczulis

Laureatką etapu tegorocznej polskiej edycji konkursu „Most do języka chińskiego” została Daiwa Wojczulis, studentka trzeciego roku sinologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Finał krajowych eliminacji XVII edycji konkursu odbywał się 15 maja 2018 r. w Instytucie Konfucjusza przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Poznaniu. 

NCN logo

Zgodnie z ogłoszoną przez koordynatorów dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach XXVII konkursu NCN 16 wniosków złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 13 120 959 zł.

W ramach konkursu OPUS: