fbpx konkurs | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

50 lat UG

Portal Młodych Badaczy "Zatoka Nauki" ogłasza konkurs na wspomnienia związane z UG, WSP i WSE. Zapraszamy absolwentów, byłych i aktualnych pracowników do nadsyłania wspomnień oraz pamiątek związanych z pracą, studiami na Uniwersytecie Gdańskim i w jego poprzedniczkach. Wspomnienia, pamiątki (np.

START 2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START 2018 dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 000 zł, a łączna kwota, jaką fundacja przeznaczy na stypendia START w 2018 roku, wynosi ok. 3 mln złotych.

Wśród laureatów znaleźli się:

Mediastery

W uroczystej atmosferze odbyła się gala wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery 2018. To znany w całej Polsce konkurs dla studentów dziennikarstwa, organizowany przez kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego.

W czwartej edycji Konkursu Medi@stery na podium stanęli studenci:

WFOŚiGW w Gdańsku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował o rozstrzygnięciu dwóch konkursów, w których wziął udział Uniwersytet Gdański.

Wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody dla województwa pomorskiego (edycja 2018) znalazły się:

matka natura

W związku z nadchodzącym V Piknikiem Wyspy Przyrodników ogłaszamy konkurs fotograficzny pt.: „Matka natura w krainie śmieci”, który będzie promował Piknik Przyrodników. 

Konkurs fotograficzny podzielony jest na trzy etapy:

mediastery

Laureatami czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery zostali: Joanna Grzechnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego (pierwsze miejsce), Krzysztof Grządzielski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (drugie miejsce) i  Klaudia Kamieniarz z Uniwersytetu Warszawskiego (trzecie miejsce).

MKiDN logo

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Dofinansowanie otrzymały oba projekty złożone przez pracowników Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego:

WEk logo

6 kwietnia 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się finał II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanej przez Wydział. Wydział Ekonomiczny wygrał konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach którego MEN sfinansował organizację i przeprowadzenie olimpiady. Uczestnicy będą rywalizować o indeks Wydziału Ekonomicznego UG i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Sponsorem nagrody głównej jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

EU

Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z partnerami Uniwersytetem Gdańskim oraz Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. spółka celowa GUMed, jako pierwsze instytucje na Pomorzu, a drugie w kraju będą stanowiły regionalny ośrodek koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme (RIS) w ramach programu EIT Health Hub wspierającego innowacje w zakresie zdrowego życia i aktywnego starzenia się społeczeństwa.

Starbios 2

Uczniowie szkół średnich województwa pomorskiego zmagali się na Uniwersytecie Gdańskim z trudnymi zadaniami z zakresu nauk biologicznych i biotechnologicznych dotyczącymi immunologii i szczepionek. Quiz Wiedzy o Szczepionkach STARBIOS2 odbył się na UG po raz pierwszy. Poziom trudności zdań był bardzo wysoki, nie mniej laureatka I miejsca Agnieszka Gołąb z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku zdobyła maksymalną liczbę punktów.