fbpx konkurs | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

Osobowość Roku 2017

Redakcja Dziennika Bałtyckiego tradycyjnie ogłosiła plebiscyt Osobowość Roku 2017. Od lat co roku dziennikarze i czytelnicy nominują do prestiżowego tytułu osoby, które wyróżniły się szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. 

Nagroda

Znamy już laureatów konkursów orgaznizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji: EDUinspiracje, EDUinspirator, EDUinspiracje – Media. Nagrodzeni odebrali statuetki oraz nagrody w trakcie uroczystej gali, która odbyła się 7 grudnia 2017 r. w Reducie Banku Polskiego w Warszawie.

NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poinformowało o zakończeniu oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki III. Projekt Uniwersytetu Gdańskiego został oceniony pozytywnie i tym samym uzyska dofinansowanie.

logo we

17 listopada 2017 r. rozpoczęła się rywalizacja o indeks Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w ramach drugiej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wydział Ekonomiczny wygrał konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach którego MEN sfinansował organizację i przeprowadzenie olimpiady.

Menażki

Studenckie Spotkania Podróżnicze MENAŻKI 2017 – PROGRAM

KIEDY: 15 – 17 grudnia 2017 r.

GDZIE: Wydział Nauk Społecznych UG (s. 209, poziom „-1”), Gdańsk,  ul. Bażyńskiego 4

Na wszystkie prezentacje WSTĘP WOLNY

Women in Science

Dr Agnieszka Gajewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała stypendium habilitacyjne w ramach programu „L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki” na rozwój metod chemoinformatycznych, wspierających ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe oraz obecne w środowisku substancje chemiczne. Wyróżniono w sumie sześć badaczek prowadzących różnorodne projekty naukowe z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, m.in.: psychologii, medycyny, biologii czy chemii.

Vilde

W XXI edycji Konkursu Fotografii Prasowej Gdańsk Press Photo 2017 im. Zbigniewa Kosycarza nagrodę główną w kategorii „ludzie” otrzymał absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim (specjalność fotografia) – Piotr Manasterski za fotografię pt. „Vilde - norweska emigrantka”.

ncn

5 października 2017 r. zostały ogłoszone wyniki drugiego konkursu BEETHOVEN organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG) na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

Logo MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 26 września 2017 r. ogłosiło listę laureatów V edycji konkursu w ramach programu "Mobilność Plus", którego celem jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.